Emulátor ePMD85

Aktuální verze 1.4
Požadavky Windows 7 a vyšší (32 i 64 bitový systém), DirectX 9.0, zvuková karta
Download  ePMD85_public1.4.zip
Stručný přehled změn

 • přidána emulace myši 602 (ALT+M)
 • možnost příposlechu magnetofonu při ukládání souboru (ALT+G)
 • obraceč času (ALT + LEFT, ALT + RIGHT)
 • podpora pro debugger dePMD85
 • možnost volby velikosti okna (ALT+1, ALT+2)
 • vylepšení boost režimu (ALT+B)
 • interaktivnější ALT nabídka a DROP nabídka

Přehled emulovaného hardware:

Verze PMD85 1, 2, 2A, 3
Videorežimy černobílý+blikání, 4 stupně šedi, 4 barvy, COLORACE
Změna videorežimu prostřednictvím portu 6Ch
Joystick 4004 možnost připojení na GPIOA, GPIOB
Myš 602 na portu 8Ch
Mif85 emulace SAA1099 + systému přerušení
Magnetofon zrychlené čtení ze souboru .pmd a .ptp, ukládání nepodporováno


Přehled parametrů příkazového řádku

-pmd1, -pmd2,
-pmd2A, -pmd3
volba emulovaného typu PMD85
-blink, -gray, -color, -colorace volba videorežimu
-filter, -nofilter zapnutí/vypnutí grafického filtru
-boost spustit v boost režimu (maximální rychlost emulace)
-mif85 připojit MIF85 modul
-mouse připojit myš   (myš je po spuštění vždy aktivovaná, bude opraveno ve vyšší verzi)
-joya, -joyb připojít joystick na GPIOA nebo GPIOB
-clear spustit PMD s vymazanou pamětí, jinak bude vyplněna náhodným obrazem (staženým z reálného PMD)
-mgfsound zapne příposlech magnetofonu, při ukládání na pásku bude slyšitelný zvukový signál
-memory: file do paměti přednačte zadaný soubor od adresy 0000
-rom: file do rom modulu načte zadaný soubor. Kromě názvu souboru lze použít tyto speciální názvy:

 • *BASIC – vloží se BASIC modul podle vybrané verze počítače
 • *AUTORUN – do rom modulu se vloží kód: CD 00 00 C3 3E 80. Vhodné použít s  kombinaci s -memory: file
 • *AUTOLOAD – počítač se restartuje jako PMD85-2A a do rom modulu se vloží kód, který ihned vyvolá načtení hry z pásku.
-monitor: file nahradí původní firmwarem obsahem ze souboru. Soubor může být velký až 16 kB a jeho obsah se umístí do paměti podle zvolené verze:

Verze Max. velikost souboru Umístění (při vypnutém AllRAM)
1, 2 16kB 8000 – BFFF
2A 8kB 8000 – 8FFF (první 4 kB)

A000 – AFFF (dalších 4 kB) *

3 8kB E000 – FFFF

*Ačkoliv se u reálného PMD 85-2A mezi adresami A000-AFFF zrcadlí 4kB ROM z adresy 8000, je technicky realizovatelné rozšíření na 8kB, proto s touto možností emulátor počítá.

-mgf: file zadaný soubor bude pokládat za pásku. Pokud se jedná o soubor typu .pmd, po jeho přečtení se pokusí ve stejném adresáři vyhledat další .pmd soubor. Soubory .ptp přetáčí neustále dokola. Soubor s příponou .s85 načte jako uložený stav.
-xtal: freq nastaví frekvenci krystalu, frekvence se zadává jako celé číslo v Hz, např: -xtal: 18432000
-smpf: freq nastaví frekvenci přehrávaného zvuku, podporováno je 48000, 44100, 22050 a 11025
file stejné jako –mgf: file

Ovládání emulátoru

Jakoukoliv konfiguraci počítače lze zvolit přes příkazovou řádku. Tak je možné vytvořit zástupce na ePMD85.exe a zjednodušit si spuštění samotného emulátoru v požadované konfiguraci nebo přímo vybrané hry.

Příklady:
ePMD85.exe -pmd3 -colorace -rom: *BASIC
ePMD85.exe -gray -joya -rom: *AUTOLOAD boulder.pmd

Za běhu lze konfiguraci měnit pomocí ALT nabídky – zobrazí se po stisku levé klávesy ALT. V nabídce se objeví aktuální konfigurace a nápověda ke klávesovým zkratkám.

ePMD-ALT

Záměna souborů v emulaci pásky, ROM modulu, monitoru a obsahu RAM lze provést prostým přetažením na okno emulátoru a upuštěním na příslušnou nabídku:

 • Vložit a spustit – přepne se na verzi PMD85-2A a do ROM modulu se spustí kód, který provede automatický načtení a spuštění hry. Nefunguje univerzálně, hry pro PMD85-1 (např. Hlípa) takto spustit nejdou, pro tyto případy je nutné použít Vložit pásku a manuálně načíst příkazem MGLD XX.
 • Vložit pásku  – pouze vloží soubor jako pásku.
 • RAM od 0000/RAM od 4000 – načte obsah do RAM od příslušné adresy.
 • Načíst do ROM – myšleno do ROM modulu, např. jiná verze BASICu apod.
 • Nahradit monitor – zamění firmware.

ePMD-DROP

Během emulace se automaticky vytvářejí každé 3 sekundy stavy emulace, ke kterým se lze vrátit klávesovou zkratkou ALT+LEFT. Celkem je možné vrátit emulaci až o 1 minutu. Je to pomocník při hraní i při ladění. Tuto funkci jsem nazval obraceč času podle přívěsku s obdobnou funkcí, který v Harry Potterovi použila Hermiona 🙂

Pokud je zapnutá emulace myši a klikne se na okno emulátoru, dojde k zachycení myši – ztratí se kurzor a nejde vyjet. Uvolnění myšky se provede klávesou ESC.

Debugger dePMD85

Spuštění dePMD85.exe se spustí současně i emulátor ePMD85. Debugger se pak vyvolá stiskem klávesy ESC. Parametry příkazové řádky dePMD85 se předají emulátoru ePMD85. Debugger umožňuje sledovat a měnit stav registrů i celé RAM. Dále pak informuje o stavu připojených čipů 8255, 8251, 8253.

dePMD85

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.